Łączymy się w bólu...


Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiany, że w sobotę rano (15.05) odeszła od nas Mama naszych kolegów (sędziów) Tomasza i Macieja Ciesielskich. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi. Prosimy o przyjęcie szczerych kondolencji.