Testy sprawności ogólnej i specjalnej

Poniżej publikujemy treść wiadomości jako dotarła do nas z PZKosza.

Pismo
Obszary diagnostyczne w przygotowaniu motorycznym
Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym
Załącznik nr 1 - wyskoki, ugięcia, biegi
Załącznik nr 2 - uginanie, skłony, biegi, równowaga
Załącznik nr 3 - Beep Test
Załącznik nr 4 - normy oceny wydolności beztlenowej