Szkolenie sędziowskie

Dnia 22 stycznia 2018 roku o godzinie 19:30 w siedzibie Podlaskiego Związku Koszykówki odbyło się kolejne (drugie) spotkanie z cyklu szkoleń sędziowskich. Zebrani mieli okazję zapoznać się z dwoma blokami tematycznymi: rozmowa przedmeczowa oraz zarządzanie konfliktami. Przygotowane materiały w formie prezentacji i plików wideo pozwoliły zebranym dogłębnie zapoznać się z problematyką wskazaną powyżej. Spotkanie prowadził kol. Tomasz Sawicki - sędzia szczebla centralnego. Prowadzący przygotował bogaty zbiór materiałów oraz ciekawą formę spotkania połączoną z ćwiczeniami praktycznymi.

Ze swej strony - jako najbardziej już doświadczony sędzia/uczestnik spotkania - pragnę wyrazić podziękowania Tomkowi za jego iście akademickie podejście do tematu oraz pasję i zaangażowanie. Sam fakt, że kończyliśmy tuż przed godziną 22:00 świadczyć może o poważnym potraktowaniu zagadnień. Niech żałują nieobecni, a młodzi jeszcze stażem sędziowie naprawdę mogli wiele wynieść z tego spotkania.

W imieniu organizatora zapraszam na kolejne spotkania już niebawem - o czym koleżanki i koledzy sędziowie zostaniecie odpowiednio wcześniej poinformowani.

Kilka fotek ze szkolenia można obejrzeć na naszym profilu FB: www.facebook.com/podlaskikosz